strona     następna →
TEM2-001 K.P. Kotlarnia
13.04.2006   Tamara wraz z ładownym składem mija Czechowice
TEM2-001 K.P. Kotlarnia
24.04.2006   Tamara z próżnym składem węglarek do KWK Makoszowy jedzie szlakiem Pyskowice - Czechowice
TEM2-001 K.P. Kotlarnia
15.05.2006   Ładowny "Wojciech" mija Czechowice kierując się w stronę Michała
TEM2-001 K.P. Kotlarnia
19.07.2006   Tamara z węglarkami do elektrowni Rybnik uchwycona na szlaku Drama - Kotlarnia


TEM2-001 Tabor Rail
22.12.2020  TEM2-001 z krótkim składem mija zlikwidowaną stację Zabrze Północne

TEM2-002 PTKiGK Zabrze
04.10.2005   Gliwice Łabędy
TEM2-002 Koltar
31.10.2010  Pociąg 434048 do Tarnowa prowadzony przez TEM2-002 + TEM2-017 pokonuje szlak Gliwice Łabędy - podg Szobizowice
TEM2-002 Koltar
29.07.2011  Libiąż
TEM2-002 CTL
22.10.2011  Tamara z krótkim składem zbliża się do Łabęd
TEM2-002 PKP Cargo Service
30.04.2013  Dzierżawiona od Koltaru Tarama , wraz z ładownym składem z Kotlarni , opuszcza szyb Bojków udając się w kierunku KWK Sośnica
TEM2-002 DB Schenker
04.02.2016  TEM2 ze składem , uchwycona podczas rozładunku na zwałowisku KWK Szczygłowice
TEM2-002 Koltar
26.08.2017  Mysłowice Brzezinka


TEM2-002 PCC Intermodal
29.11.2020  TEM2-002 wyciąga skład kontenerów z terminalu na stację Gliwice Port

TEM2-004 PCC Rail Szczakowa
17.02.2007  Lokomotywownia Jęzor
TEM2-004 PCC Rail
08.11.2008  Tamara po reanimacji manewruje na terenie szopy PCC w Jaworznie
TEM2-004 PCC Rail
21.02.2009  Pociąg 400290 do Sosnowca Jęzora jedzie szlakiem Katowice Szopienice Północne - podg Stawiska
TEM2-004 DB Cargo
30.08.2016  Szlak Knurów - podg Szczygłowice


TEM2-004 DB Cargo
17.09.2016  Tamara z ładownym składem jedzie szlakiem Knurów - Gierałtowice

TEM2-006 PCC Rail Coaltran
29.12.2007  TEM2 manewruje ze składem po stacji Sosnowiec Jęzor


TEM2-006 PCC Rail Coaltran
29.12.2007  Tamara na popychu składu do Libiąża opuszcza Sosnowiec Jęzor

TEM2-012 Coaltran
22.07.2006   Sosnowiec Jęzor


TEM2-012 Coaltran
22.07.2006   Sosnowiec Jęzor, z innego ujęcia

TEM2-013 Spedkol Blachownia
15.06.2005  Szlak Gliwice Łabędy - Taciszów
TEM2-013 PCC Spedkol
29.09.2006  Pociąg z Dąbrowy Górniczej Towarowej do Sławięcic mija Taciszów
TEM2-013 PCC Spedkol
24.09.2007  Pociąg do Sławięcic uchwycony na szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy
TEM2-013 PCC Spedkol
07.06.2008  Pociąg 442272 uchwycony na szlaku Taciszów - Gliwice Łabędy
TEM2-013 PCC Spedkol
27.09.2008  Tamara z beczkami jedzie szlakiem Katowice Zawodzie - podg Szabelnia
TEM2-013 PCC Spedkol
10.11.2008  Pociąg ze Sławięcic do Dąbrowy Górniczej Towarowej uchwycony na szlaku Zabrze - Ruda Chebzie
TEM2-013 DB Schenker
08.06.2015  Pociąg relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa - Sławięcice opuszcza podg Szobiszowice
TEM2-013 DB Schenker
26.03.2016  Pociąg 442006 relacji Sławięcice - D.G. Towarowa , jedzie szlakiem podg Dorota - D.G. Wschodnia
TEM2-013 DB Schenker
30.07.2016  Tamare ze składem relacji Sławięcice - D.G. Towarowa ,uchwyona na szlaku Bytom - Chorzów Stary
TEM2-013 DB Cargo
04.03.2017  Pociąg ze Sławięcic do D.G. Towarowej , pokonuje szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice


TEM2-013 DB Cargo
03.05.2021  Tamara prowadzi krótki skład ze stacji Sławięcice na bocznicę zakładów Blachownia

TEM2-014 CTL Chemkol
01.06.2008  Tamara stoi na terenie Chemkolu w Bierawie
TEM2-014 CTL Chemkol
26.04.2014  Tamara z cysterną manewruje na terenie bocznicy CTL Chemkol przy zakładach azotowych w Kędzierzynie Koźlu


TEM2-014 CTL Chemkol
26.04.2014  Tamara z cysterną manewruje na terenie bocznicy CTL Chemkol przy zakładach azotowych w Kędzierzynie Koźlu

TEM2-015 CTL Rail
16.05.2006  TEM2 z ładownym składem jedzie szlakiem Ruda Bielszowice - Ruda Wirek


TEM2-015 CTL Logistics
30.12.2009  Tamara z ładownym składem zbliża się do Jęzora Centralnego JCB

TEM2-016 DB Schenker
17.06.2010  Tamara ze składem do Sławięcic zbliża się do Łabęd
TEM2-016 DB Schenker
05.02.2011  Sławięcice
TEM2-016 DB Schenker
23.06.2012  Pociąg relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa - Sławięcice , mija Taciszów
TEM2-016 DB Schenker
21.07.2012  Pociąg do Sławięcic , opuszcza stację Dąbrowa Górnicza Towarowa
TEM2-016 DB Schenker
21.07.2012  Szlak DTB - DTA


TEM2-016 PKP Cargo Service
27.06.2018  Tamara ze składem pokonuje szlak Nowy Bieruń - Chełm Śląski

TEM2-017 CTL Rail
31.07.2008  Tamara z próżnym składem opuszcza Tarnowskie Góry w kierunku Nakła
TEM2-017 CTL Rail
15.10.2008  Tamara ze składem mija Gliwice
TEM2-017 Koltar
30.07.2011   Luzak 348001 z Tarnowa Mościc do Sławięcic opuszcza Zabrze Biskupice
TEM2-017 Koltar
30.07.2011   Szlak podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy
TEM2-017 Koltar
30.07.2011   Lok do Sławięcic zbliża się do Łabęd
TEM2-017 Koltar
08.10.2012  Pociąg z Bierawy do Tarnowa oczekuje wyjazdu ze stacji Gliwice Łabędy
TEM2-017 DB Schenker
04.03.2016  Tamara spycha skład radwanów wypełnionych odpadami górniczymi, na zwałowisko KWK " Szczygłowice "
TEM2-017 DB Schenker
04.03.2016   Zwałowisko KWK " Szczygłowice "


TEM2-017 Koltar
12.05.2018  Rybnik Towarowy

TEM2-018 DB Schenker
11.05.2013  KWK Szczygłowice .Tamara z próżnym składem ze zwałowiska zbliża się do rejonu nastawczego SzKA
TEM2-018 DB Schenker
11.05.2013  KWK Szczygłowice
TEM2-018 DB Schenker
08.10.2017  Tamara z Dzierżna opuszcza Pyskowice kierując się w stronę stacji Michał
TEM2-018 DB Schenker
08.10.2017   Pyskowice
TEM2-018 DB Schenker
11.07.2015  Tamara z ładownym składem do Zabrza Biskupic , uchwycona chwilę po opuszczeniu stacji Gliwice Łabędy


TEM2-018 DB Schenker
23.01.2016  Knurów . Zwałowisko KWK Szczygłowice

TEM2-019 PTKiGK Zabrze
03.10.2006  Zabrzańska Tamara ze składem kamienia uchwycona pomiędzy Żelatową a Chrzanowem
TEM2-019 PTKiGK Zabrze
03.10.2006   Chrzanów
TEM2-019 PTKiGK Zabrze
03.10.2006   z innego ujęcia


TEM2-019 PTKiGK Zabrze
06.10.2006   Ruda Bielszowice . Tamara ściąga 182-087 na teren KWK Bielszowice

TEM2-021 CTL Train
22.02.2006  Szlak Bór Górny - Bór Kamień
TEM2-021 CTL Train
22.02.2006   Szlak Jęzor Centralny JCC - JCB
TEM2-021 CTL Logistics
30.12.2009  Tamara z radwanami mija JCB


TEM2-021 CTL Logistics
04.12.2010  Szlak podg Szobiszowice - Łabędy

TEM2-024 Orlen
11.09.2006   Szlak Tarnowskie Góry - Nakło Śl.
TEM2-024 Orlen
31.12.2007  Piekary Śląskie Szarlej. Skład z Płocka oczekuje na wjazd na terminal paliwowy
TEM2-024 PHU Lokomotiv
04.10.2011  Gliwice Łabędy
TEM2-024 ECCO Rail
08.12.2013   Tamara świeżo po naprawie rewizyjnej , stoi na V grupie w Gliwicach
TEM2-024 ECCO Rail
12.04.2014  Chorzów Stary


TEM2-024 ECCO Rail
23.12.2014  Szlak podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy

TEM2-025 PCC Rail Szczakowa
22.02.2006   Szlak Jęzor Centralny JCB - JCC
TEM2-025 PCC Rail
01.12.2007   Tamara z 181 wjeżdżają do Sosnowca Jęzora
TEM2-025 PCC Rail
01.12.2007  TEM2 wyciąga skład do Stacji Sosnowiec Jęzor
TEM2-025 PCC Rail
09.10.2008   Tamara ze składem rybnickich talbotów jedzie szlakiem Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice
TEM2-025 PCC Rail
06.12.2008  Tamara na popychu ładownego składu do EC Katowice wjeżdża do Siemianowic Śląskich
TEM2-025 DB Schenker
02.04.2016  Pociąg 441013 ze Sławięcic do Chałupek (Ostrawy) wjeżdża na stację Kuźnia Raciborska
TEM2-025 DB Cargo
30.04.2016   Kuźnia Raciborska


TEM2-025 DB Cargo
26.08.2017  Szlak Mysłowice Kosztowy - Imielin

TEM2-027 PCC Rail
01.12.2007  Sosnowiec Jęzor
TEM2-027 DB Schenker
07.04.2012  Luzak z Łabęd do Zabrza Biskupic uchwycony chwile po opuszczeniu stacji początkowej
TEM2-027 DB Schenker
05.07.2012  Tamara ze składem wyremontowanych wagonów w zakładzie DB Schenker Rail Tabor , mija na przelocie stację Pyskowice


TEM2-027 DB Cargo
29.12.2017  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice

TEM2-030 PCC Rail Szczakowa
05.08.2006   Szlak Mysłowice - Sosnowiec Jęzor
TEM2-030 PCC Coaltran
13.09.2009   Bocznica EC Żerań w Warszawie
TEM2-030 ECCO Rail
11.05.2014  Gliwice Łabędy


TEM2-030 ECCO Rail
11.05.2014  Gliwice Łabędy

TEM2-031 PTKiGK Zabrze
14.01.2006   Gliwice Port
TEM2-031 PTKiGK Zabrze
16.05.2006   Tamara mija podg Nieborowice jadąc do Leboszowic na obrót
TEM2-031 PTKiGK Zabrze
16.05.2006   szlak Nieborowice - Bojków


TEM2-031 PTK Holding
16.05.2009  Tamara oczekuje wjazdu na podg Panewnik

TEM2-032 DB Schenker
12.04.2013   Tamara stoi na terenie DB Schenker Rail Spedkol w Sławięcicach


TEM2-032 Omniloko
14.10.2018  Ruda ChebzieTEM2-033 Pol-Miedź Trans
01.10.2011  Lubin Kopalnia  

TEM2-034 Kolprem
02.10.2009  Tamara z próżnym składem wjeżdża na stację Dąbrowa Górnicza Piekło
TEM2-034 Kolprem
22.01.2011  Pociąg do Nowej Huty opuszcza D.G. Towarową
TEM2-034 Kolprem
15.03.2014  Tamara ze składem ze Zdzieszowic do Huty Katowice , zbliża się do celu swej podróży


TEM2-034 Kolprem
10.01.2015  Huta KatowiceTEM2-035 Tabor Rail
28.08.2020  Bytom

TEM2-037 CTL
02.08.2013  Tamara manewruje po bocznicy w Widełce


TEM2-037 CTL
08.09.2014Szlak podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy

TEM2-038 ZPN Tabor
17.12.2012  Gliwice Łabędy


TEM2-038 ZPN Tabor
17.12.2012  Gliwice Łabędy

TEM2-039 Pol-Miedź Trans
29.04.2006   Gliwice GLC
TEM2-039 Pol-Miedź Trans
29.04.2006   Gliwice
TEM2-039 Pol-Miedź Trans
02.08.2008  Tamara ze składem mija Legnicę
TEM2-039 Pol-Miedź Trans
20.08.2011  Polkowice. Tamara zbliża się do KM "Polkowice-Sieroszowice"


TEM2-039 Pol-Miedź Trans
23.10.2015  Tamara ze składem z Wałbrzycha Fabrycznego , pokonuje szlak Jaworzyna Śląska - Żarów

TEM2-040 Pol-Miedź Trans
28.02.2010  Tamara z ładownym składem wjeżdża na stację Rudna Gwizdanów
TEM2-040 Pol-Miedź Trans
22.08.2016  Pyskowice


TEM2-040 Pol-Miedź Trans
16.03.2019  Pyskowice

TEM2-041 K.P.Kotlarnia
10.05.2006   Szlak Czechowice - Pyskowice
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
10.05.2006   chwilę później
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
31.07.2006  TEM2 po tankowaniu zjeżdża z "CPN-u" w stronę stacji Kotlarnia
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
31.07.2006  Tamara spycha skład radwanów w kierunku pola piaskowego
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
16.04.2007   Tamara ze składem do Elektrowni Rybnik uchwycona na szlaku Czechowice - Pyskowice
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
28.07.2011  TEM2-041 + 116 wraz ze składem stoją na terenie portu w Gliwicach
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
29.06.2012  Tamara spycha krótki skład z kotlarni w kierunku pola piaskowego
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
01.08.2016  Tandem Tamar z ładownymi węglarkami wjeżdża na teren Elektrowni Rybnik
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
01.08.2016   Elektrownia Rybnik
TEM2-041 K.P.Kotlarnia
24.05.2017  Tamara z próżnym "Wojciechem" wjeżdża na stację Pyskowice


TEM2-041 K.P.Kotlarnia
24.05.2017   Pyskowice

TEM2-043 K.P.Kotlarnia
06.07.2006   Szlak Czechowice - Pyskowice
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
01.08.2016  TEM2 ze składem próżnych węglarek , manewruje po bocznicy Elektrowni Rybnik
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
15.11.2018  Tamara z ładownym " Wojciechem " wjeżdża na stację Pyskowice
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
08.12.2018  TEM2 z próżnym składem do Kotlarni przemierza pola w okolicy wsi Bycina
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Tamara spycha próżny skład na pole piaskowe Ortowice
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  TEM2 z ładownym składem wagonów serii 401Vc oczekuje wyjazdu ze stacji Ortowice
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Ładowny skład z pola Ortowice opuszcza stację o tej samej nazwie
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Tamara z próżnym składem radwanów wjeżdża na stację Ortowice
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  TEM2-043 oblatuje skład próżnych radwanów, który zepchnie na pole Korzonek
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  TEM2 spycha próżny skład pod koparkę typu Rs-500 znajdującą się na polu piaskowym Korzonek
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Pole Korzonek
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Jeden z ostatnich pociągów na polu Korzonek ,uchwycony podczas załadunku koparką Rs-500
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
10.11.2020  Pole Korzonek
TEM2-043 K.P.Kotlarnia
02.04.2021  TEM2-043 manewruje po stacji Pyskowice


TEM2-043 K.P.Kotlarnia
02.04.2021  Tamara spycha SM42-2107 na teren zakładu MTL Asco Rail w Pyskowicach

TEM2-044 PCC Rail Rybnik
31.01.2009  Rybnicka tamara manewruje na terenie KWK "Jankowice"
TEM2-044 PCC Rail Rybnik
31.01.2009   KWK "Jankowice" manewrów ciąg dalszy


TEM2-044 DB Schenker
05.07.2012  Gliwice Łabędy

TEM2-046 Kolprem
22.08.2009   Tamara stoi na terenie huty Batory w Chorzowie
TEM2-046 Kolprem
15.01.2011  Dąbrowa Górnicza Towarowa DTB
TEM2-046 Kolprem
04.09.2011  Pociąg 443155 jedzie szlakiem Gliwice Łabędy - Taciszów
TEM2-046 Kolprem
29.09.2012  Pociąg 443077 relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa - Zdzieszowice Koksownia , opuszcza stację początkową
TEM2-046 Kolprem
15.11.2015  Luzak z Łabęd mija stację Gliwice


TEM2-046 Kolprem
18.02.2017  Huta KatowiceTEM2-047 Elektrownia Kozienice
19.10.2013  Tamara stoi na terenie elektrowni w Kozienicach

TEM2-048 Elektrownia Kozienice
05.10.2006  Tamara podczas naprawy w zakładzie TABKOL w Rybniku
TEM2-048 Elektrownia Kozienice
19.10.2013  TEM2 ze składem próżnych węglarek , zbliża się do stacji Świerże Górne
TEM2-048 Elektrownia Kozienice
19.10.2013  Elektrownia Kozienice
TEM2-048 Elektrownia Kozienice
24.10.2014   Tamara z próżnym składem wjeżdża na stację Świerże Górne


TEM2-048 Elektrownia Kozienice
24.10.2014   Elektrownia Kozienice

TEM2-049 PCC Rail Szczakowa
03.06.2006   Tamara uchwycona podczas postoju na terenie lokomotywowni Jęzor
TEM2-049 PCC Coaltran
13.09.2009  Warszawa Żerań
TEM2-049 DB Schenker
06.11.2010  Tamara z ładownym składem zbliża się do stacji Sosnowiec Jęzor


TEM2-049 DB Schenker
05.03.2011  Tamara z próżnym składem z Witczaka podąża szlakiem podg Barbara - Zygmunt August

TEM2-050 CTL Rail
04.02.2006   szlak Nakło Śl. - Radzionków
TEM2-050 CTL Rail
07.07.2006   Gliwice Łabędy


TEM2-050 CTL
13.04.2013  Bierawa

TEM2-051 Rail Polska
03.10.2006   Monowice
TEM2-051 Rail Polska
27.06.2013  Pyskowice
TEM2-051 Rail Polska
27.06.2013  Pyskowice
TEM2-051 Rail Polska
02.12.2017  Szlak Mysłowice Kosztowy - Imielin


TEM2-051 Rail Polska
25.08.2023  Gliwice Łabędy

TEM2-052 K.P.Kotlarnia
02.06.2006  Tamara ze składem próżnych węglarek na KWK Makoszowy uchwycona pomiędzy Pyskowicami a Michałem
TEM2-052 K.P.Kotlarnia
28.03.2007   Tamara manewruje po stacji Kotlarnia
TEM2-052 K.P.Kotlarnia
22.04.2013  Kotlarnia
TEM2-052 K.P.Kotlarnia
06.05.2014  Pociąg na kopalnię Makoszowy opuszcza stację w Pyskowicach
TEM2-052 K.P.Kotlarnia
30.05.2014  Luzak z Gliwic Łabęd do Zabrza Biskupic , uchwycony tuż za stacją początkową


TEM2-052 K.P.Kotlarnia
01.08.2016  Elektrownia Rybnik

TEM2-053 Kolprem
06.01.2011  Pociąg do Sosnowca Dańdówki opuszcza hutę Katowice
TEM2-053 Kolprem
22.01.2011  TEM2+S200 ze składem do Krakowa jadą szlakiem DTB - DTA
TEM2-053 Kolprem
09.06.2012  Huta Katowice
TEM2-053 Kolprem
22.09.2012  Huta Katowice
TEM2-053 Kolprem
16.03.2013  Tamara manewruje w okręgu nastawczym HKA
TEM2-053 Kolprem
01.09.2019  Gliwice Łabędy
TEM2-053 Kolprem
27.02.2021  TEM2-053 ze składem wjeżdża na stację Mysłowice


TEM2-053 Kolprem
14.02.2022  Tamara wyciąga siódemki do stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa

TEM2-054 Kolprem
29.12.2009  Pociąg 442772 z Huty Łabędy do Huty Katowice jedzie szlakiem Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice
TEM2-054 Kolprem
16.10.2010  Kolpremowska Tamara wyciąga skład do stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa
TEM2-054 Kolprem
22.01.2011  TEM2 ze składem uchwycona podczas pracy na zwałowisku
TEM2-054 Kolprem
14.05.2011  Tamara ze składem manewruje w okolicy HKA
TEM2-054 Kolprem
21.07.2012  Tamara ze składem węglarek opuszcza teren huty w kierunku stacji D.G. Tow.
TEM2-054 Kolprem
21.07.2012  DTC - HKA
TEM2-054 Kolprem
21.07.2012  Huta Katowice
TEM2-054 Kolprem
21.07.2012  Huta Katowice
TEM2-054 Kolprem
04.01.2014  Dąbrowa Górnicza . Tamara manewruje na terenie Huty Katowice


TEM2-054 Kolprem
24.05.2014  Huta Katowice

TEM2-057 Kolprem
30.04.2009  Dąbrowa Górnicza Towarowa . Pociąg 442778 do Huty Katowice uchwycony pomiędzy DTA a DTB
TEM2-057 Kolprem
13.09.2014  Huta Katowice HKA
TEM2-057 Kolprem
08.07.2017  Huta Katowice
TEM2-057 Kolprem
18.08.2018  Huta Katowice


TEM2-057 Kolprem
05.12.2020  Gliwice Łabędy

TEM2-058 Kolprem
25.06.2007  Szerokotorowa Tamara stoi na terenie Zakładu Przygotowania Rud w Dąbrowie Górniczej


TEM2-058 Kolprem
02.11.2007  Tamara jedzie w Kierunku Huty Katowice

TEM2-059 Orlen Koltrans
08.10.2010   Płock Trzepowo
TEM2-059 PHU Lokomotiv
28.09.2011   Gliwice Łabędy
TEM2-059 ECCO Rail
20.11.2014  Gliwice Łabędy
TEM2-059 ECCO Rail
20.11.2014  Gliwice Łabędy


TEM2-059 ECCO Rail
04.03.2020  Szlak Tarnowskie Góry - Nakło Śląskie

TEM2-060 Kolprem
26.05.2008  TEM2 wyciąga ładowny skład z terenu "Huty Katowice" do stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa
TEM2-060 Kolprem
08.11.2008  Szerokotorowa tamara manewruje na terenie zakładu przeładunku rud


TEM2-060 Kolprem
14.05.2011  Dąbrowa GórniczaTEM2-061 CELSA Huta Ostrowiec Świętokrzyski
14.05.2021  Tamara stoi na terenie zakładu Olmet w Chorzowie

TEM2-062 CELSA Huta Ostrowiec Świętokrzyski
14.05.2021  TEM2-062 stoi na terenie bocznicy zakładu Olmet w Chorzowie
TEM2-062 CELSA Huta Ostrowiec Świętokrzyski
14.05.2021  Chorzów
TEM2-062 CELSA Huta Ostrowiec Świętokrzyski
14.05.2021  Chorzów
TEM2-062
28.05.2023  TEM2-062 + TEM2-140 stoją na torze 4a stacji Pyskowice


TEM2-062
28.05.2023   Pyskowice

TEM2-063 ZPN Tabor Dębica
03.04.2013  Luzaki opuszczają Łabędy w kierunku Pyskowic
TEM2-063 ZPN Tabor Dębica
17.03.2018  Tamara stoi na terenie KWK "Makoszowy"
TEM2-063 ZPN Tabor Dębica
01.06.2019  Luzak do Toszka opuszcza stację Gliwice Łabędy


TEM2-063 Tabor Rail
11.07.2021  GliwiceTEM2-065 DB Schenker
03.08.2012  Sławięcice

TEM2-066 ECCO Rail
14.02.2014  Gliwice Łabędy


TEM2-066 ECCO Rail
05.11.2016  Pociąg 642024 do Chorzowa Starego wjeżdża na stację Gliwice

TEM2-068 Lotos Kolej
13.09.2006   Próba z Kędzierzyna powraca do ZNLE szlakiem Taciszów - Gliwice Łabędy
TEM2-068 Lotos Kolej
08.06.2009  Pociąg 441084 do Piekar jedzie szlakiem Tarnowskie Góry - Nakło Śląskie
TEM2-068 Lotos Kolej
27.07.2010  Piekary Śląskie Szarlej
TEM2-068 Majkoltrans
11.10.2014  Tamara z ładownym składem pokonuje szlak Gliwice Łabedy - podg Szobiszowice
TEM2-068 Majkoltrans
18.10.2014  Szlak Podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy


TEM2-068 Majkoltrans
02.06.2021  TEM-068 stoi na terenie Huty Łabędy

TEM2-069 CTL Train
03.06.2006   Szlak JCB - JCC
TEM2-069 CTL Train
22.07.2006  Tamara z ładownym składem mija stacje Sosnowiec Jęzor
TEM2-069 CTL Train
02.09.2006   Sosnowiec Jęzor
TEM2-069 CTL Train
29.12.2007  Tamara ze składem mija zlikwidowany posterunek Bór Kamień kierując się w stronę JCB
TEM2-069 CTL Logistics
14.03.2009  Tamara z próżnym składem opuszcza Bór Górny w kierunku JCB


TEM2-069 CTL Logistics
28.03.2009  Pociąg piaskowy na Bór mija posterunek SzadokTEM2-073 CTL Logistics
29.06.2010  Luzak do Tarnowskich Gór uchwycony tuż za Łabędami

TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
12.04.2006  TEM2 z próżnym składem mija Czechowice kierując się w stronę Pyskowic
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
14.04.2006   Szlak Nieborowice - Leboszowice
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
16.05.2006  Tamara z ładownym składem z KWK Sośnica mija tarczę ostrzegawczą do podg Nieborowice
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
07.07.2006   Ładowny "Wojciech" wyjeżdża ze stacji Kotlarnia
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
17.07.2006  Tamara ze składem z KWK Makoszowy mija pozostałości po stacji Czechowice kierując się w stronę Pyskowic
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
22.04.2013  Tamara spycha skład radwanów pod widoczną w tle koparkę na polu Ortowice
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
22.04.2013  Pole Ortowice
TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
04.02.2016  Tamara jadąca po skład węglarek na KWK Szczygłowice , jedzie szlakiem Knurów - podg Szczygłowice Kopalnia


TEM2-074 Kopalnia Piasku Kotlarnia
10.08.2021  TEM2-074 ze składem radwanów opuszcza pole piaskowe Ortowice

TEM2-075 GTC
29.04.2017  Tamara ze składem roboczym stoi na torze drugim szlaku Miedźno - Kłobuck


TEM2-075 GTC
29.04.2017  Szlak Miedźno - Kłobuck

TEM2-078 CTL Rail
14.07.2007  Szlak Łazy - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
TEM2-078 CTL Rail
14.07.2007  Tamara na szlaku Łazy - D. G. Ząbkowice
TEM2-078 Koltar
26.04.2014  Rząd lokomotyw stoi na torze bocznym bocznicy kędzierzyńskich zakładów azotowych
TEM2-078 Koltar
26.04.2014  Kędzierzyn Koźle


TEM2-078 Koltar
10.05.2014  Pociąg 314002 relacji Mościce Azoty - Płock Trzepowo , mija stację Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce

TEM2-079 PCC Spedkol
08.03.2006  TEM2-079 wraz z TEM2-013 wjeżdża do Łabęd


TEM2-079 PCC Spedkol
05.02.2007   Luzak mija Gliwice Łabędy kierując się w stronę podg SzobiszowiceTEM2-080 CTL Rail
17.02.2007   Sosnowiec Jęzor

TEM2-082 K.P.Kuźnica Warężyńska
18.08.2006   Sosnowiec Jęzor
TEM2-082 PTK Holding
01.12.2007  Tamara z ładownym składem wciąga się na tory odstawcze w Sosnowcu Jęzorze


TEM2-082 PTK Holding
12.11.2009  Katowice Ligota

TEM2-083 PCC Rail Szczakowa
22.07.2006   Lokomotywownia Jęzor
TEM2-083 DB Schenker
17.08.2014   Port Gliwice
TEM2-083 DB Schenker
26.10.2014  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice


TEM2-083 DB Cargo
04.06.2016  Szlak Kuźnia Raciborska - podg Turze

TEM2-085 K.P.Kotlarnia
28.12.2005   Szlak Pyskowice - Czechowice
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
06.01.2006  Tamara ze składem uchwycona na szlaku Pyskowice - Michał
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
07.07.2006  TEM2 z pociągiem do Elektrowni Rybnik jedzie szlakiem Kotlarnia - Rudy
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
31.07.2006  Tamara wyjeżdża ze stacji Kotlarnia
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
31.07.2006  TEM2-085 wyjeżdża ze stacji Kotlarnia w kierunku Leboszowic
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
08.07.2013  Kotlarnia
TEM2-085 K.P.Kotlarnia
08.07.2013  Kotlarnia


TEM2-085 K.P.Kotlarnia
05.01.2017  Tamara z pociągiem sieciowym jadącym na naprawe do MTL Asco Rail w Pyskowicach , pokonuje szlak Gierałtowice - KnurówTEM2-086 Orlen Koltrans
31.01.2010  Tamara stoi na terenie zakładu PESA w Bydgoszczy

TEM2-087 CTL Rail
17.02.2007   Tamara jako popych składu z kamieniem zjeżdża na tory piaskowe w Jęzorze


TEM2-087 CTL Rail
14.03.2009  Tamara manewruje po stacji Bór Górny

TEM2-088 PTKiGK Zabrze
18.03.2006  Tamara wyjeżdża do Gliwic Łabęd z Taciszowa
TEM2-088 PTK Holding
09.05.2009  Lok 040456 do Zabrza Biskupic jedzie szlakiem Łabędy - podg Szobiszowice


TEM2-088 PTK Holding
20.06.2009  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice

SM48-088 EC Gdynia
06.08.2008  Szopa Gdynia Grabówek


SM48-088 CTL Logistic
04.06.2010  Tamara ze składem do kopalni Piława jedzie szlakiem Ząbkowice Śląskie - Piława Górna

TEM2-090 PCC Rail Szczakowa
22.07.2006   TEM2 Wyjeżdża z Jęzora w kierunku Mysłowic
TEM2-090 PCC Rail
09.10.2008  Szlak Łabędy - Szobiszowice


TEM2-090 DB Schenker
11.03.2011  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice

TEM2-091 PCC Rail Szczakowa
18.08.2006   Sosnowiec Jęzor
TEM2-091 DB Schenker
09.12.2012  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice


TEM2-091 DB Cargo
30.11.2016  Luzak z Biskupic do Zabrza Biskupic wjeżdża na stację Michał

TEM2-092 PTK Holding
19.04.2008  Tamara uchwycona na szlaku Maciejów Północ - Zabrze Makoszowy Kopalnia
TEM2-092 PTK Holding
01.11.2008  Szlak Gliwice Łabędy - Sosnowiec Jęzor
TEM2-092 DB Schenker
08.05.2010  Piława Górna
TEM2-092 DB Schenker
08.05.2010  Tamara manewruje po stacji Piława Górna
TEM2-092 DB Schenker
08.05.2010  Piława Górna
TEM2-092 DB Schenker
28.06.2011  Szlak Sośnica Osobowa - Zabrze Makoszowy Kopalnia
TEM2-092 DB Schenker
31.12.2013  TEM2 ze składem próżnych automatów jedzie szlakiem Jęzor Centralny JCA - Szczakowa Północ
TEM2-092 DB Schenker
31.12.2013  Szlakiem Jęzor Centralny JCA - Szczakowa Północ


TEM2-092 DB Schenker
31.12.2013  Tamara ze składem automatów wypełnionych piaskiem , zbliża się do stacji Jęzor Centralny

TEM2-093 K.P.Kotlarnia
18.04.2006   Pociąg ratunkowy ze stacji Michał powraca do Kotlarni szlakiem Czechowice - Pyskowice
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
12.09.2006   Tamara w nowym malowaniu prowadzi skład piasku szlakiem Pyskowice - Czechowice
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
12.09.2006   Szlak Pyskowice - Czechowice
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
29.06.2012  TEM2-093 + TEM2-043 z próżnym składem na KWK „ Budryk ” , pokonują szlak Kotlarnia - Leboszowice
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
22.04.2013   Kotlarnia
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
30.04.2013  Pociąg relacji Kotlarnia - Gliwice Port , uchwycony chwilę po opuszczeniu szybu Bojków należącego do KWK Sośnica-Makoszowy
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
27.06.2013  Tamara z ładownym składem wjeżdża na stację Pyskowice
TEM2-093 K.P.Kotlarnia
11.04.2014  Lok 465005 zbliża się do stacji Gliwice Łabędy
TEM2-093 PKP Cargo Service
16.09.2017  Tamara ze składem zbliża się do Imielina
TEM2-093 PKP Cargo Service
14.07.2018  Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki
TEM2-093 Kopalnia Piasku Kotlarnia
14.06.2019  Tamara z próżnym składem pokonuje szlak Drama - Pyskowice


TEM2-093 Kopalnia Piasku Kotlarnia
14.06.2019  Szlak Drama - Pyskowice

TEM2-094 PUH Lokomotiv
04.06.2011   Tamara oczekuje na terenie Z.P.K GRANIT w Goczałkowie na skład podkładów do Wągrowca
TEM2-094 PUH Lokomotiv
12.10.2016  Gliwice Łabędy


TEM2-094 Kolej Bałtycka
26.06.2022  Gliwice Łabędy

TEM2-096 CTL Rail
09.12.2006  Tamara ze składem stoi pod semaforem wjazdowyn na posterunek Bór Kamień


TEM2-096 CTL Logistics
12.11.2010  Luzak zbliża się do Łabęd

TEM2-097 PCC Rail Szczakowa
22.02.2006   Szlak JCB - JCC
TEM2-097 DB Schenker
03.03.2012  Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice
TEM2-097 DB Schenker
05.12.2015  Tamara z wagonem stoi pod semaforem wjazdowym na stację Dąbrowa Górnicza Towarowa (DTB)
TEM2-097 DB Schenker
12.03.2016  Pociąg ze Sławięcic do Chałupek opuszcza Kuźnię Raciborską


TEM2-097 DB Cargo
02.06.2016  Tamara ze składem do Chałupek pokonuje szlak Kuźnia Raciborska - podg TurzeTEM2-098 CTL Rail
22.01.2011  Dąbrowa Górnicza Towarowa

TEM2-099 Lotos Kolej
21.08.2010  Gliwice Łabędy
TEM2-099 Lotos Kolej
21.08.2010  Tamara zjeżdża na skład odstawiony na terenie Huty Łabędy
TEM2-099 PHU Lokomotiv
22.10.2011  Gliwice Łabędy
TEM2-099 PHU Lokomotiv
21.04.2012  Pociąg 563023 do Doboszowic uchwycony na szlaku Paczków - Kamieniec Ząbkowicki
TEM2-099 PHU Lokomotiv
21.04.2012  Szlak Paczków - Kamieniec Ząbkowicki
TEM2-099 PHU Lokomotiv
31.05.2013  Gliwice Łabędy
                         strona     następna →