ET26-002
21.12.2019    Lok z Nowego Sącza do Wrocławia i Poznania zbliża się do Gliwic , gdzie nastąpi rozdzielenie składu.
ET26-002
21.12.2019   Gliwice


ET26-002
21.12.2019    Dragony o numerach ET26-002,003,004,007,006,005 stoją na torze 402 stacji GliwiceET26-003
26.03.2020   NEWAG Gliwice

ET26-004
21.12.2019   Gliwice


ET26-004
21.12.2019   Gliwice

ET26-007
07.02.2020  Dragon opuszcza NEWAG w Gliwicach


ET26-007
07.02.2020  Gliwice